Bilingual
Könsbestämning genom färg och teckning.
Vissa av färgerna på Japansk Vaktel går att könsbestämma genom viss färg och tecknings skillnader mellan könen.
Främst är det på färgerna Viltfärgat, Ljust Viltfärgat och Honung.
Tupparna får ett rent bröst med en roströd färg, medan hönorna får en i färgen mattare nyans med mörka prickar på bröstet.
Beroende på vilka linjer de kommer från kan detta variera något.
Speciellt när det gäller de ”lättare linjerna” av både Viltfärgat och Honung.

På första bilden kan man se skillnaderna mellan den "lätta linjen" och den vanliga på Viltfärgat.
Överst den "lätta linjen". Till vänster tuppar och till höger hönor.Sex determination by color and markings.
Some of the colors of the Japanese Quail can be sexed through certain color and mariking gender differences.
Primarily, it is the colors Wild Type, Pharao, Light Wild Type, Light Pharao and Golden.
The roosters get a clean chest with a rusty red color, while the hens gets color in a duller shade with dark spots on the chest.
Depending on which lines they come from, this can vary slightly.
Especially when it comes to the "lighter lines" of both Wild Type and Golden.

On the first picture one can see the difference between the "light line" and the normal in Wilt Type/Pharao.
Top pictures the "light line". To the left roosters and to the right hens.Viltfärgade 3-4 veckor gamla kycklingar/Wild Type/Pharao 3-4 weeks old chickens
Rooster/Hen

Ljust Viltfärgat 3-4 veckor gamla/Light Wild Type/Light Pharao 3-4 weeks old
Rooster/Hen


Vuxna Ljust Vilt/Adult Light Wild Type/Light Pharao
Rooster/Hen


Houng/Golden
Honung 3-4 veckor gamla/Golden 3-4 weeks old
Rooster/HenUngfåglar Honung/Young Birds Golden
Rooster/Hen


Vuxna Honung/Adult Golden
Rooster/Hen


När det gäller Honungsfärgade har det under årens lopp mixats en massa olika varianter med varandra.
Detta gör att dom kan variera mycket i mer eller mindre teckning och tupparna kan vara mer eller mindre röda i ansiktet.
Men grundregeln gäller fortfarande med så rent, rostfärgat bröst som möjligt på tupparna
och hönorna med ett ljusare bröst med mer eller mindre prickar.Regarding Goldens, it has over the years been mixed with a lot of different variations.
This means that they can may vary more or less in markings and roosters can be more or less red in the head.
But the basic rule still applies. A clean and rusty colored chest as possible on the cocks
and the hens with a lighter chest with more or less markings.

Exempel/Example
Höna/TuppHönor/Hens

 


Könsbestämning-Skum metoden / Sexing-Foam method

Greppet!/The grip!


flag
Tuppen har en körtel som producerar ett skum som han även markerar revir med.
På en könsmogen, vuxen tupp är denna körtel ganska stor och synlig.
Om man klämmer lätt om kloaken kommer det skum ur den.
På unga tuppar syns inte körteln tydligt förrän vid ca 3 månaders ålder.
Och vid ruggning krymper körteln. Så om man har tuppar som är
svåra att könsbestämma via färg rekommenderar jag att särskilt märka tupparna.


butt


flag
The rooster has a gland that produces a foam which he also mark territory with.
In a mature, adult rooster is this gland quite large and visible.
If you squeeze lightly beside the cloaca the foam will appear easy.
On young roosters it is not visible until about 3 months of age.
And when they are moulting the gland shrinks. So if you have roosters which are
difficult to sex by color, I recommend especially markings of the roosters.flag
Hönorna har en vidare öppning och saknar helt någon körtel.
Kloaköppningen får en svag blå ton i huden när hönan börjat värpa.

butt

flag
The hens have a wider opening and lack any gland.
The cloaca opening, turns to a slight blue tint in the skin when the hen starts to lay.butt
butt