Bilingual


Japanese Quail Photo Gallery


Färgnamn i samtliga galleri med vuxna fåglar
Color names i all galleries with adult birds

Koekoek eller Göktecknad.
En variant vi vårdar ömt och har fått ner storleken till normal.
*
Koekoek Cuckoo or patterned.
A variant we lovingly cares for and has got down to normal size.

 Färgbilder på våra "Japaner"
Color pictures our "Japanese"

 Från kyckling till vuxen
From Chicken to grown up.

 

Filmer/Movies

 


Information om våra Celadon Blue
Kommer snart!

Information about our Celadon Blue
Is comming soon