The mean boy responsible for this!


Vi hade lämnat en ask med buntband i voljären.
Ruben vår Rubin Rosella hade öppnat asken och matat våra Japanska vaktlar med dom.
Tre stycken hittade vi på detta sätt. Buntbandet hade funnit sin väg ut genom krävan.
Men låset kom inte igenom. Så vi fick göra ett litet snitt med en vass sax.
Men alla tre klarade detta alldeles utmärkt. Och det var läkt inom en vecka.We had left a box of cable ties in the aviary.
Ruben our Ruby Rosella had opened the box and fed our Japanese quail with them.
Three quails was found in this way. The cable tie had found its way out through the gizzard.
But the lock did not get through. So we had to make a small incision with a sharp pair of scissors.
But all three did this just fine. And it was healed within a week.
Tillbaka till Galleriet!
Back to Gallery!