Sångparakit (Psephotus haematonotus) är en fågel i familjen papegojor inom ordningen papegojfåglar.

IUCN kategoriserar arten som livskraftig.
Sångparakit delas in i två underarter:
Psephotus haematonotus caeruleus - förekommer i Södra Australien (Lake Eyre region) och angränsande Queensland.
Psephotus haematonotus haematonotus - förekommer i buskterräng och skog invid floder i det inre av sydöstra Australien.

Dom befinner sig vid skogspartier, åkrar, parker och trädgårdar där dom lever på det dom hittar både av olika frön, olika grässorter, på olika odlade fällt, även insekter. Detta är en fågel som det finns mycket gott om i det fria och dom blir 28 cm långa och väger 60-65 g. Dom blir 15-20 år gamla. Honan är oliv grå och saknar hannens röda gump. I det vilda ser man den oftast parvis eller flock.

Detta är en fågel som älskar att sitta och kvittra, deras kvitter får en att känna att man sitter mitt ute regnskogen.Den har ett fantastisk läte liknande: chee chilipp chee chilipp och dom älskar att sitta och kvittra så det är inte så svårt att förstå vad deras namn kommer ifrån. Sångparakiten har nästan alltid nått på gång och den är otroligt nyfiken på det mesta och drar sig inte för undersöka det den har spanat in.

I det vilda nyttjar paret ofta en fördjupning i ett träd för att bygga bo, en kull består av 4-7 vita ägg dom blir könsmogna vid en ålder av 12-15 månader. Normalt lägger dom mellan 4-6 ägg som dom ruvar på i 18-21 dagar. Ungarna lämnar boet vid en ålder av 4-5 veckor och blir självständiga efter ytterligare 2-3 veckor.

Sångparakiten finns i en mängd olika färger

Red-rumped parrot (Psephotus haematonotus) is a bird of the family parrots in order psittaciformes.

IUCN categorises species viable.
Red-rumped parrot divided into two subspecies:
Psephotus haematonotus caeruleus - occurs in South Australia (Lake Eyre region) and neighboring Queensland.
Psephotus haematonotus haematonotus - present in the scrub forest terrain and adjacent rivers in the interior of southeastern Australia.

They are located in wooded areas, fields, parks and gardens where they live on what they find both of various seeds, grasses, various cultured fields, even insects. This is a bird that there are very plentiful in the wild and they are 28 cm long and weigh 60-65 grams. They lives 15-20 years old. The female is olive gray and lacks the male's red rumps. In the wild, you can see it most often in pairs or flock.

This is a bird who loves to sit and chirp, their chirping makes you feel that you are sitting in the middle of a rain forest. It has a fantastic sound similar: chee chee chilipp chilipp and they love to sit and chirp so it's not so hard to understand what their name comes from. Red-rumped parrot are almost always up to something at the time and it's incredibly curious about most things and is not afraid to examine what it has spotted.

In the wild, the couple often uses a hollow in a tree for nesting, a clutch of 4-7 white eggs they become sexually mature at the age of 12-15 months. Normally, put them between 4-6 eggs which they brood on in 18-21 days. The young leaves the nest at the age of 4-5 weeks and become independent after additional 2-3 weeks.

Red-rumped parrot is available in a variety of colors!