Praktrosella (Platycercus eximius), är en art i släktet rosellor.
Den hör hemma i sydöstra Australien och Tasmanien. Det har introducerats till Nya Zeeland där vilda populationer finns i norra delen särskilt i den norra halvan av ön och kring Hutt Valley.
Även i bergen närheten av Dunedin på Sydön. Praktrosellan är utöver det spridd runt hela världen som populär burfågel.
En Praktrosella kan bli mellan 15 – 20 år gammal.

I naturen lever rosellorna nära floder och bäckar, dom är otroligt nyfikna och skickliga flygare. 
Deras föda består av gräs, fröer, frukt, blommor, insekter och larver.  Praktrosellan är 30-32 cm lång, den har rött huvud med vita kinder. Näbben är vit och iris är bruna.
Övre bröstet är rött som huvudet, undre delen av bröstet och buken är gult som övergår till ljusgrönt mot undergumpen. 
Fjädrarna i rygg och axlar är svarta, och har gulaktigt eller grönaktigt inslag.

Den har fyra tår, två som pekar framåt och två som pekar bakåt.Arten kan bli ca 30 cm stor.
Vikten på den varierar från ca 95 – 120 g. Den lägger ca 4 - 8 ägg och ruvningen pågår i ca 19 – 21 dygn.
Benen är gråa och stjärten är blågrön.
Ungfåglarna har en gul näbb, blekare och mattare fjäderdräkt med spräckligt grönt och rött huvud och nacke.
Unghanarna har något rödare huvud än honorna.

Men av erfarenhet är detta inte ett säkert tecken att könsbestämma på! Man avlar även fram en variant man kallar pastell där båda könen är blekare i färgen.
Säkrast är att DNA testa så man vare sig säljer eller köper grisen i säcken.

Praktrodellor finns i en mängd olika färger!


Eastern Rosella (Platycercus Eximius), is a species of the genus rosellas.
It is native to southeastern Australia and Tasmania. It has been introduced to New Zealand, where wild populations are found in the northern part especially in the northern half of the island and around the Hutt Valley.
Even in the hills around Dunedin on the South Island. Eastern Rosella is spread around the world as a popular caged bird.
An Eastern Rosella can live to be between 15-20 years old.

In nature Rosellas lives near rivers and streams, they are incredibly curious and skilled aviators.
Their diet consists of grass, seeds, fruits, flowers, insects and larvae. Eastern Rosella are 30-32 cm long, it has red head with white cheeks. The beak is white and the iris is brown.
Upper breast is red and so is the head, lower part of the chest and abdomen is yellow, becoming light green against the rump.
The feathers in the back and shoulders are black, and have yellowish or greenish elements.It has four toes, two pointing forward and two pointing bakåt. The spieces can be about 30 cm.
The weight of the range from about 95-120 g. It lays about 4-8 eggs and incubation lasts for about 19-21 days.
The legs are gray and the tail is black.
Juveniles have a yellow beak, paler and duller plumage speckled with green and red head and neck.
The young males have a bit redder head than the females. But from experience, this is not a sure sign that the sex right! It is also developed a variant called pastel where both sexes are paler in color.
Safest is to DNA test so you either sell or buy a pig in a poke.

Eastern Rosella is available in a variety of colors!