Bilingual

Bobwhite, 9 grams
Adult bird 150-200 grams
= 5% of bodyweight
Japanese Quail , 13 grams
Adult bird 150-200 grams
= 7,5% of bodyweight
Harlequin Quail , 11 grams
Adult bird 70 grams
= 16% of bodyweight
Button Quail , 5 grams
Adult bird 30 grams
= 17% of bodyweight Hapiness is a handull of eggs!


Button Quail egg colors!

Bobwhite ägg med knorr??
Bobwhite egg with a twist??
25 & 26 Grams!!!!

Befruktat Japanskt Vaktelägg/Fertile Japanese Quail egg

Befruktade Japanskt Vaktelägg/Fertile Japanese Quail egg

Befruktade Bobwhite ägg/Fertile Bobwhite eggs

Befruktat Japanskt Vaktelägg/Fertile Japanese Quail egg

Befruktat Japanskt Vaktelägg/Fertile Japanese Quail egg

Befruktat Kinesiskt Dvärgvaktel lägg/Fertile Button Quail egg

Befruktat Kinesiskt Dvärgvaktel lägg/Fertile Button Quail egg


Befruktade Bobwhite ägg/Fertile Bobwhite eggs


Befruktat & Obefruktat Japanskt Vaktelägg/Fertile & Not fertile
Japanese Quail egg