BilingualDom första Tennessee Red kycklingarna
The first Tennessee Red chickensBobwhite kycklingarna växer!
Men de har verkligen inget bordskick!
Harlequine kycklingarna fick ducka för "frö regnet".
Bobwhite chicks are growing!
But they certainly have no table manners!
The Harlequine chickens had to duck from the "seed rain".Tillbaka till Galleriet!
Back to Gallery!