To Garden Patch!    
yeppetop
stamtavla
The Story of Jimmy Jump


Mitt i sorgen efter vår älskade Welsh Springer Spaniel Alfred funderade vi mycket på om vi skulle skaffa ny hund. Och var!
Som av ett ödets nyck hörde Carina av sig och ville ha Yesper till Studza.
Detta gjorde ju livet mycket enklare för oss! Nu var det en nervös väntan!

In the midst of mourning our beloved Welsh Springer Spaniel Alfred we thought much about whether we would get a new dog. And where!
As a twist of fate Carina called and wanted Yesper for Studza.
This made life much easier for us! Now it was a nervous wait!

2009-11-15 Föddes det 4st valpar efter Yesper och Studza (Trigger K New Tricks) på Kennel Freckles.
Det blev 3st pojkar och en flicka, och den första kooikerkull att födas på Kennel Freckles.
2009-11-05 There where 4 puppies born after Yesper and Studza (Trigger K New Tricks) on Kennel Freckles.
It was 3 boys and 1 girl, and the first kooiker litter born at Kennel Freckles.

  

Det skall bli mycket spännande med Jimmy. Extra roligt är det när han på sätt och vis
sluter cirkeln för oss. Vi har känt Carina på Kennel Freckles i något över 20år.
Studza kommer från Kennel Trigger där vår Welsh Springer Spaniel, Alfred, kom ifrån.
Och Carina använde vår Welsh Springer Spaniel, Sampson i avel för många år sedan.
Ur den kullen fick vi vår Welsh Springer Spaniel, Morrgan.

Som något av ett ödets nyck har vi alla tre, Catarina Hultgren på Kennel Trigger, Carina och vi,
fastnat även för Kooikerhondje. Catarina var först ut, medan Carina och vi fortfarande funderade på det.
Carina och vi skaffade vår första Kooikerhondje samma år (2006).

Så nu har våra vägar korsats igen! Och vi har en Freckles hund, med Trigger bakgrund, som är son till vår
egen hund, i huset igen. Jag det är lustigt hur det blir ibland!


It will be very exciting with Jimmy. Extra fun is it when he in a sense
closes the circle for us. We have known Carina at Kennel Freckles for just over 20 years.
Studza comes from Kennel Trigger where our Welsh Springer Spaniel, Alfred, came from.
And Carina used our Welsh Springer Spaniel, Sampson, in breeding many years ago.
From that litter, we got our Welsh Springer Spaniel, Morrgan.

As something of a twist of fate, we have all three, Catarina Hultgren on Kennel Trigger, Carina and ourselves
taken a liking to Kooikerhondje. Catarina was the first out, while Carina and we still were thinking about it.
Carina and we got our first Kooikerhondje the same year (2006).

So now, our paths crossed again! And we have a Freckles dog, with Trigger background, who is the son of our
own dog, in the house again. I it's funny how it works out sometimes!


    start
Foto: Carina Arvidsson

                © Garden Patch 2018