To Garden Patch!    yeppetop
rubrik    skata
SE UCH Mattssons Yesper
född: 2006-07-13

42cm hög

2007-05-30:  Universitetskliniken I Utrecht   von Willebrand, fri, DNA-test 
2009-07-13:  Cikota Robert  patella, ua
2009-09-15:  Carlsson Inger  öga ua


Click to enlarge! / Klicka för att förstora!

  
  

  


  

"Yesper" Mattssons Yesper, född: 2006-07-13

 

Han är mycket glad, lättlärd och gosig. Han älskar alla människor utan att vara överdrivet entusiastisk.
Vilket är skönt eftersom vi har haft erfarenhet av den sorten hos en av våra welshar.
Hans stora ledstjärna
var Alfred, som var den bästa ledsagare Yesper kunde haft genom sina första år i livet.
Den enda stora dumhet han gjort sedan han kom hit var att han åt Änglatrumpet.
Det var inte bra! En dag på djursjukhuset för avgiftning. Men han var lika glad ändå.

Nej förresten! Första "dumheten"
gjorde han när vi bara haft honom i några dagar.
H
an hade ätit en groda som han sedan fick upp halvsmält i mattes säng. BLÄH!!
Det enda negativa hittills är att trots sin storlek är han glupsk
som en fullvuxen labrador och tuggar sällan "mindre" bitar av godis.
Hills T/D som är av storlek normal köttbulle sväljer han i ett nafs. Dom skall göra ren tänderna!


Han är mycket sansad i sitt möte med nya människor, och för en tid sedan fick vi lära oss ett uttryck
som vi tycker passar bra till hur en sund kooiker uppför sig i dessa situationer.
Avmätt artig! Det uttrycket tycker vi passar alldeles utmärkt.

Och han har krav! JAG VILL! Promenad nu! Nej inte den sortens gotta, jag vill ha…

Vi måste säga att Yesper är en MYCKET glad och busig vuxen hund!
Han stotrivs med Jimmys sällskap och älskar att vara storebror/pappa.
Nu är det Yesper, med de erfarenheter han skaffat sig under sina år, som står för viss uppfostran.
Något som Yesper håller hårt på är ”vett och etikett”!
Vissa saker gör man bara inte! Bit mig inte i bakbenen! Slicka mig inte på mina privata delar!
Det räcker med en blick så blir Jimmy mycket platt!
Jimmy har också lärt sig av Yesper att sköta sig på promenaden i vårt närområde.
Här är mycket hästhagar, men de försöker aldrig ge sig in till hästarna!SUCH

"Yesper" Mattssons Yesper, born: 2006-07-13

He is very happy, easily trained and cuddly. He loves all people, without being overly enthusiastic.
Which is nice because we have had experience with that sort with one of our welshies.
His great beacon was Alfred, who was the best companion Yesper could have had through their first year of life.
The only major stupidity made since he came here was that he ate Datura.
It was not good! A day at the veterinary hospital for detox. But he was happy anyway.

No, that's not all! First "stupidity", he did when we only had him for a few days.
He had eaten a frog that he threw up half melted in mom's bed. BLAH!
The only negative so far is that despite his size, he is greedy
as a fully grown Labrador and rarely chew on small pieces of candy.
Hills T / D which is of normal size meatball he swallowed in one gulp. They should clean their teeth!

He is very calm in his meeting with new people, and some time ago, we learned an expression
which we think is good for how a sound Kooiker behave in these situations.
Distant polite! A term we think fits perfectly.

And he demands! I WANT! Walk now! No, not the kind of treat, I want ...

We must say that Yesper is a VERY happy and mischievous adult dog!
He is very happy with Jimmy's company and love being a big brother/father.
Now it's Yesper, with the experience he gained during his years, who is in charge of some education.
Something that Yesper sticks firmly to is "etiquette"!
Some things you just can not do! Bit me in the legs! Lick me on my private parts!
He only give him "the look" and Jimmy becomes very flat!
Jimmy has also learned of Yesper to behave on the walks in our neighborhood.
We have a lot of horse paddocks around us, but they never try to enter the paddocks!start


                © Garden Patch 2018