jimmy
SE UCH Freckles Jimmy Jump
Född: 2009-11-15
39cm hög


von Willebrand, Hereditärt Fri
2011-08-11 Axén Anders  patella, ua
öga ??? ???Click to enlarge! / Klicka för att förstora!
  
  
  
Han är en mycket aktiv och påhittig liten hund!
Ha leker mycket med sina leksaker och han hoppar, bollar, rullar och studzar allt! 
Jag tror inte att pappa Yesper var såå aktiv med sina leksaker.
Och inte bara leksaker! Han hämtar skor, tofflor, strumpor och koppel.

Jimmy har verkligen utvecklats till en fantastisk liten hund!
Han är alltid glad! I allt och alla!
Jimmy är nog den gladaste och öppnaste Kooiker vi stött på!
Trots att han är vår egen hund måste vi nog säga att vi inte stött på någon som är så positiv till allt!
Dessa egenskaper påverkar även Yesper som i vissa fall, som vilken hund som helst, kan visa viss tveksamhet inför vissa situationer.
Det går inte när man har en Jimmy i huset!
Vi brukar säga att Jimmy verkligen är en sann Freckles, trots att han inte är en Welsh!
Det måste vara något i vattnet i Kumla!
Skämt åsido! Det blev nog bra med kombinationen Studza/Yesper!
Dessutom uppfostrades han av ett gäng galna Welshar och ett par Taxar under sina första veckor.

Nu är det Yesper, med de erfarenheter han skaffat sig under sina år, som står för viss uppfostran.
Något som Yesper håller hårt på är ”vett och etikett”!
Vissa saker gör man bara inte! Bit mig inte i bakbenen! Slicka mig inte på mina privata delar!
Det räcker med en blick så blir Jimmy mycket platt!
Jimmy har också lärt sig av Yesper att sköta sig på promenaden i vårt närområde.
Här är mycket hästhagar, men de försöker aldrig ge sig in till hästarna!

Vi kallar honom "vår lille långdistansare".
För när han är ute i trädgården kan han tillbringa långa stunder med att bara springa och springa!
Detta även om han varit på kurs eller på långpromenad. Han älskar att springa!He is a very active and resourceful little dog!
He plays a lot with his toys and he jumps, bowls, rolls and bounces everything!
I do not think daddy Yesper was soo active with his toys.
And not just toys! He retrieves shoes, slippers, socks and leashes.

Jimmy has really developed into a great little dog!
He is always happy! To all and everything!
Jimmy is probably the happiest and most open Kooiker we encountered!
Although he is our dog, we must say that we have not come across anyone who is so positive to everything!
These characteristics also affect Yesper which in some cases, like any dog at any time, may show some concerns about some situations.
It is not possible when you have a Jimmy in the house!
We usually say that Jimmy really is a true Freckles, although he is not a Welsh!
There must be something in the water in Kumla!
Seriously! The combination Studza / Yesper turned out quite well!
In addition, he was raised by a bunch of crazy Welsies and a pair of Dachshunds during their first weeks.

Now,it's Yesper, with the experience he gained during his years, who is in charge of some education.
Something that Yesper sticks firmly to is "etiquette"!
Some things you just don't do! Bit me in the legs! Lick me on my private parts!
He only give him "the look" and Jimmy becomes very flat!
Jimmy has also learned of Yesper to behave on the walks in our neighborhood.
We have a lot of horse paddocks around us, but they never try to enter the paddocks!

We call him "our little long-distance runner ".
For when he is outside in the garden, he can spend long periods with just running and running!
This even though he has been on a course or a long walk. He loves to run!


  
 start
                © Garden Patch 2018